Bestellen
Informatie
Betonmortel volgens NEN-EN206 en NEN 8005. Beton met staal - en/of kunststofvezel. Gekleurd beton Monolietvloeren Onderwater beton Vloeistofdichte beton Warme en koude gietbouw Wegenbouw beton Zelfverdichtende beton Stelspecie Stampbeton Betonblokken
Hagen beton levert ondermeer de hiernaast genoemde betonsoorten in diverse sterkte - en consitentieklasse. Indien u beton wenst te bestellen, dient u ondermeer de volgende prestatie eisen door te geven: 1.  De sterkteklasse 2. De milieuklasse(n) 3. De consitentieklasse 4. De korrelafmeting (fijn - of grofgrind) 5. De chloride klasse Daarnaast kunt u aangeven welke type(n) cement u zou willen gebruiken en/of welke hulpmiddelen u zou willen gebruiken.